Đèn tùy chỉnh


According to Customer's the actual requirements to custom diffferent kindls of non-standard lights

Đọc thêm
Đèn tùy chỉnh
Ánh sáng tùy chỉnh

Ánh sáng tùy chỉnh

Có thể phát triển và tùy chỉnh các nguồn sáng phi tiêu chuẩn khác nhau theo nhu cầu của khách hàng
Tùy chỉnh bao gồm: bước sóng, CCT, hình dạng, kết hợp, sửa chữa và cài đặt, v.v.
 

Đọc thêm