Đèn vòng kính hiển vi dòng WR63

Độ sáng cao. hình ảnh rõ ràng, tuổi thọ cao. Thiết kế tích hợp

Đọc thêm
Đèn vòng kính hiển vi dòng WR63
Đèn vòng kính hiển vi dòng WR63

Đèn vòng kính hiển vi dòng WR63

Tuổi thọ cao. Không nhấp nháy. Tiết kiệm chi phí, Thiết kế tích hợp

Đọc thêm

Kính hiển vi vòng ánh sáng WR63 Series

Kiểm soát bốn vùng. Tuổi thọ cao. Tiết kiệm chi phí, Thiết kế tích hợp
 

Đọc thêm
Kính hiển vi vòng ánh sáng WR63 Series