Ánh sáng nhiều màu


Có thể điều khiển bật và tắt màu đơn, hoặc kết hợp màu khác nhau tương ứng.
Thích hợp cho nhiều thay đổi cảnh màu sắc

Đọc thêm
Ánh sáng nhiều màu
Đèn nhiều màu

Đèn nhiều màu

Mỗi màu sắc có thể kiểm soát riêng lẻ

Đọc thêm