Bộ điều khiển nhấp nháy logic PBDL Series

Kiểm soát chính xác thời gian chiếu sáng nguồn sáng, thời gian đáp ứng đầu ra ngắn.
Tích hợp chức năng chiếu sáng liên tục và nhấp nháy để đáp ứng các yêu cầu của các tình huống ứng dụng khác nhau.
Thời gian trễ kích hoạt và thời gian trễ nguồn sáng có thể được cài đặt để đồng bộ hóa tốt hơn với máy ảnh.

Đọc thêm
Bộ điều khiển nhấp nháy logic PBDL Series