Đèn AOI

Đèn AOI


Chiếu sáng nhiều màu từ các góc độ khác nhau, thông tin 3D có thể được làm nổi bật

Ứng dụng
Kiểm tra hàn trên PCB
Kiểm tra ngoại hình trên các đối tượng đa cấp
      

 

RMA-200RGB Tháng Giêng 01,70
RMA-200-35RGB Tháng Giêng 01,70

Giới thiệu Đọc