Làm thế nào để chọn một nhà sản xuất nguồn sáng thị giác máy?

Làm thế nào để chọn một nhà sản xuất nguồn sáng thị giác máy?

Tháng Một 05, 2021

Thu nhận và giải pháp hình ảnh là chìa khóa cho hệ thống thị giác máy, tất cả nội dung thông tin từ hình ảnh, bản thân hình ảnh là vô cùng quan trọng đối với chất lượng của toàn bộ hệ thống nhận dạng hình ảnh. Nguồn sáng thị giác máy là yếu tố chính ảnh hưởng đến mức độ hình ảnh của công nghệ thị giác máy, bởi vì nó có thể ảnh hưởng ngay đến chất lượng thông tin dữ liệu đầu vào và ít nhất 30% hiệu quả thực tế của ứng dụng. Vì vậy, chọn một đáng tin cậynhà sản xuất nguồn sáng thị giác máylà rất quan trọng, các nhà sản xuất nguồn sáng thị giác máy và làm thế nào để chọn nó? Nguồn sáng Waldrop của trình chỉnh sửa cho bạn biết bạn cần phải có các yếu tố sau có thể chọn nhà sản xuất này.
 

1. Giá cả

Giá thấp đồng nghĩa với việc công ty có thể giảm chi phí sản xuất và vận hành, công ty nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng lợi nhuận có tác dụng rõ ràng. Đây là một yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn nhà cung cấp. Nhưng giá thấp của nhà cung cấp không nhất thiết phải phù hợp, mà còn phải xem xét chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng và chi phí vận chuyển và các yếu tố khác.

 
2. Giao hàng đúng hẹn

Việc sản phẩm có thể được giao đúng thời gian và vào thời gian và địa chỉ đã thỏa thuận hay không ảnh hưởng trực tiếp đến tính liên tục của các hoạt động sản xuất và cung ứng của công ty. Nó cũng ảnh hưởng đến mức tồn kho ở tất cả các cấp của chuỗi cung ứng, từ đó ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng của công ty với thị trường và làm gián đoạn kế hoạch sản xuất của nhà sản xuất và kế hoạch bán hàng của người bán.


3. Chất lượng

Chất lượng là cơ sở cho sự tồn tại của chuỗi cung ứng. Giá trị sử dụng của sản phẩm phụ thuộc vào chất lượng của sản phẩm. Nó quyết định chất lượng của sản phẩm tiêu dùng cuối cùng và ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh thị trường và thị phần của sản phẩm. Do đó, chất lượng là yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn nhà cung cấp.

4. Các yếu tố khác

Để tồn tại và phát triển trong cuộc cạnh tranh khốc liệt, các sản phẩm do công ty sản xuất cần được đa dạng hóa để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, chiếm lĩnh thị trường, để có được mục đích lợi nhuận. Đa dạng hóa sản phẩm dựa trên tính linh hoạt của các loại nhà cung cấp, xác định loại hàng tiêu dùng.