FQGHP2 series Đèn nền bên trực tiếp

FQGHP2 series Đèn nền bên trực tiếp


Kích thước, hình dạng, kích thước, vị trí có thể được tùy chỉnh, đèn nền cho trường lớn
chiếu sáng với độ đồng đều cao và đối chiếu cao

Ứng dụng
Nhận dạng ký tự và màu sắc
Kiểm tra định vị, vắng mặt và nhận dạng cho đối tượng trường lớn
Kiểm tra ngoại hình của đối tượng truyềnGiới thiệu Đọc