Trong ngành công nghiệp kim loại, thị giác máy đang được sử dụng cho các sản phẩm kim loại, bao gồm đúc, dập, đùn, rèn, kim loại tấm, các sản phẩm gia công. Khiếm khuyết có thể là bất cứ điều gì, từ răng bị mất của một bánh răng đến các mảnh vụn trên một vật phẩm. Kích thước (bao gồm độ chính xác chiều cao), phân tích bề mặt gia công, độ dày, sự hiện diện / vắng mặt của các lỗ cần thiết và cắt bất thường cạnh đều được bao gồm.