Thị giác máy đảm bảo chất lượng trong ngành công nghiệp ô tô. Chế tạo chính xác và nhất quán là rất quan trọng đối với chất lượng và an toàn trong sản xuất và kỹ thuật ô tô. Các nhà sản xuất và nhà cung cấp linh kiện dựa vào công nghệ tiên tiến hàng đầu để đảm bảo quá trình lắp ráp và kiểm tra phức tạp. Thị giác máy chủ yếu được sử dụng để phát hiện khuyết tật kích thước và ngoại hình của phụ tùng ô tô, đọc mã, phát hiện mô hình &ngày sản xuất, phát hiện mối hàn kim loại tấm, định vị lắp ráp, phát hiện nhận dạng bảng điều khiển tự động, v.v.