Đèn nền chiếu sáng bên dòng FQG2

Thiết kế mỏng và nhẹ, thường được sử dụng để kiểm tra hiện trường lớn

Ứng dụng
Đo kích thước
Kiểm tra định vị
Kiểm tra ngoại hình của đối tượng truyền

Đọc thêm
Đèn nền chiếu sáng bên dòng FQG2
FQP2 Series Đèn nền chiếu sáng phía dưới

FQP2 Series Đèn nền chiếu sáng phía dưới

Chỉ thị cao, độ sáng cao, được thiết kế để chiếu sáng trường lớn

Ứng dụng
Đo lường và định vị kích thước
Kiểm tra ngoại hình của đối tượng truyền
Các ứng dụng khác yêu cầu độ sáng và tính đồng nhất cao

Đọc thêm

FQ2 Series Đèn nền chiếu sáng dưới cùng

Cường độ cao, kích thước khác nhau để chiếu sáng trường lớn

Ứng dụng
Đo kích thước
Kiểm tra vị trí và vắng mặt
Kiểm tra ngoại hình của đối tượng truyền

 

Đọc thêm
FQ2 Series Đèn nền chiếu sáng dưới cùng
FQGP2 Series Đèn nền chiếu sáng bên

FQGP2 Series Đèn nền chiếu sáng bên

Đối chiếu cao, tính đồng nhất cao, được thiết kế để chiếu sáng phẳng trường lớn

Ứng dụng
Đo kích thước cho yêu cầu độ chính xác cao
Kiểm tra định vị
Kiểm tra ngoại hình của đối tượng truyền

Đọc thêm