Tốc độ và chất lượng sản xuất là điều cần thiết để kiểm tra PCB. Kiểm tra thị giác máy là phát hiện các khuyết tật thông qua kiểm tra trực quan các đặc tính của linh kiện điện tử và mạch in. Việc phát hiện nhanh hơn, chính xác hơn, không tiếp xúc đảm bảo chất lượng của PCB. Nội dung phát hiện bao gồm khuyết tật hàn, phát hiện thành phần, notch, lồi, ngắn mạch, vết lõm, đồng dư, chiều rộng dây, vật lạ và các loại phát hiện khác.