Đèn đồng trục song song dòng COP / CCP2
Đèn đồng trục song song dòng COP / CCP2
Đèn đồng trục song song dòng COP / CCP2
Đèn đồng trục song song dòng COP / CCP2
Đèn đồng trục song song dòng COP / CCP2
Đèn đồng trục song song dòng COP / CCP2

Đèn đồng trục song song dòng COP / CCP2


Kết hợp ống kính đặc biệt, độ chính xác cao, chùm tia đối chiếu cao

Ứng dụng
Phát hiện các điểm lồi và lồi trên bề mặt hồ quang của nắp kính
Điểm va đập, phát hiện trầy xước nhỏ của mặt phẳng phản chiếu
Đo kích thước của xi lanh phản xạ

  
     

 

COP-40 Tháng Giêng 01,70
COP-80 Tháng Giêng 01,70
COP-60 Tháng Giêng 01,70
ĐCSTQ2-50 Tháng Giêng 01,70
ĐCSTQ2-60 Tháng Giêng 01,70
ĐCSTQ2-80 Tháng Giêng 01,70

Giới thiệu Đọc