FQGP2 Series Đèn nền chiếu sáng bên
FQGP2 Series Đèn nền chiếu sáng bên
FQGP2 Series Đèn nền chiếu sáng bên
FQGP2 Series Đèn nền chiếu sáng bên
FQGP2 Series Đèn nền chiếu sáng bên
FQGP2 Series Đèn nền chiếu sáng bên

FQGP2 Series Đèn nền chiếu sáng bên


Đối chiếu cao, tính đồng nhất cao, được thiết kế để chiếu sáng phẳng trường lớn

Ứng dụng
Đo kích thước cho yêu cầu độ chính xác cao
Kiểm tra định vị
Kiểm tra ngoại hình của đối tượng truyềnFQGP2-50X50 Tháng Giêng 01,70
FQGP2-70X70 Tháng Giêng 01,70
FQGP2-90X90 Tháng Giêng 01,70
FQGP2-110X110 Tháng Giêng 01,70
FQGP2-150X100 Tháng Giêng 01,70
FQGP2-200X160 Tháng Giêng 01,70
FQGP2-200X200 Tháng Giêng 01,70
FQGP2-250X200 Tháng Giêng 01,70
FQGP2-300X200 Tháng Giêng 01,70
FQGP2-300X300 Tháng Giêng 01,70
FQGP2-400X300 Tháng Giêng 01,70
FQGP2-600X400 Tháng Giêng 01,70

Giới thiệu Đọc