FQP2 Series Đèn nền chiếu sáng phía dưới
FQP2 Series Đèn nền chiếu sáng phía dưới
FQP2 Series Đèn nền chiếu sáng phía dưới
FQP2 Series Đèn nền chiếu sáng phía dưới
FQP2 Series Đèn nền chiếu sáng phía dưới
FQP2 Series Đèn nền chiếu sáng phía dưới

FQP2 Series Đèn nền chiếu sáng phía dưới


Chỉ thị cao, độ sáng cao, được thiết kế để chiếu sáng trường lớn

Ứng dụng
Đo lường và định vị kích thước
Kiểm tra ngoại hình của đối tượng truyền
Các ứng dụng khác yêu cầu độ sáng và tính đồng nhất caoFQP2-27X27 Tháng Giêng 01,70
FQP2-43X35 Tháng Giêng 01,70
FQP2-51X51 Tháng Giêng 01,70
FQP2-63X60 Tháng Giêng 01,70
FQP2-83X75 Tháng Giêng 01,70
FQP2-100X100 Tháng Giêng 01,70
FQP2-140X105 Tháng Giêng 01,70
FQP2-160X120 Tháng Giêng 01,70
FQP2-200X50 Tháng Giêng 01,70
FQP2-200X150 Tháng Giêng 01,70
FQP2-211X200 Tháng Giêng 01,70
FQP2-224X170 Tháng Giêng 01,70

Giới thiệu Đọc