Đèn đồng trục dòng COG

Đèn đồng trục dòng COG


Độ sáng cao. Độ sáng gấp 10 lần so với đồng trục dòng CO2 thông thường.

Ứng dụng:
Hố bề mặt phản chiếu, hư hỏng, khuyết tật
Ký tự bảng mạch in, phát hiện mẫu
Đánh dấu vị trí điểm
Nhận dạng mã hai chiều, v.v.Giới thiệu Đọc