Hình ảnh và thị giác máy là một công nghệ cốt lõi được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau. Nó cung cấp một cách mạnh mẽ và hiệu quả về chi phí để thực hiện đảm bảo và kiểm soát chất lượng tự động - ở tốc độ rất cao và với các yêu cầu nghiêm ngặt về độ chính xác. Có thể nói, kiểm tra thị giác máy là một phần không thể thiếu của các sản phẩm hoặc chương trình trí tuệ nhân tạo.