Nhu cầu sản xuất sản phẩm đáng tin cậy và không có lỗi là quan trọng hơn bao giờ hết trong ngành công nghiệp thực phẩm, đồ uống. Áp lực để đạt được điều này đã dẫn đến mức độ tự động hóa sản xuất cực kỳ cao trong các nhà máy sản xuất hiệu quả. Thị giác máy chủ yếu được sử dụng để kiểm tra ngoại hình, đếm, vị trí, sản xuất và đóng gói, kiểm tra chất lượng chai thủy tinh, hư hỏng miệng chai, vật lạ, vị trí chiết rót, phát hiện mức, vị trí nhãn, nhận dạng mã máy in mực.