Đèn đường đa góc

Góc khác nhau, độ sáng cao, góc chiếu sáng phản chiếu nhiều hơn.
Độ rọi trung tâm cao nhất lên tới 5 triệu lx. *1

Đọc thêm
Đèn đường đa góc
Ánh sáng tuyến tính đường hầm

Ánh sáng tuyến tính đường hầm

Ánh sáng tuyến tính đường hầm khuếch tán, độ rọi cao nhất lên đến 0,66 triệu lx (khoảng cách làm việc: 10mm)

Đọc thêm

Đèn đường dây công suất cao

Ánh sáng tuyến tính nổi bật
Nguồn sáng dòng LNH2 chiếu sáng tối đa lên tới 2,7 triệu lx,
Nguồn sáng dòng LNH chiếu sáng tối đa lên đến 2,4 triệu lx (khoảng cách làm việc: 50mm)
 

Đọc thêm
Đèn đường dây công suất cao
Đèn đường góc hai hướng

Đèn đường góc hai hướng

Thay đổi góc phát ra của nguồn sáng để nhận ra việc phát hiện khuyết tật của vật thể chuyển động.
Độ rọi cao nhất lên đến 1,3 triệu LX (khoảng cách làm việc: 50mm)

Đọc thêm