Đèn vòng công suất cao

Đèn vòng công suất cao


Threetimes brighter than regular ring light under suggested working distance*1

Ứng dụng:
High speed inspection
Inspection of Large field object
 Giới thiệu Đọc