Đèn đồng trục COD2 Series
Đèn đồng trục COD2 Series
Đèn đồng trục COD2 Series
Đèn đồng trục COD2 Series
Đèn đồng trục COD2 Series

Đèn đồng trục COD2 Series


Độ đồng đều cao, ánh sáng đồng trục góc hẹp đối chiếu

Ứng dụng
Kích thước, kiểm tra phác thảo
Phát hiện ký tự trên bề mặt kim loại phản chiếu
Vết trầy xước nhẹ trên bề mặt bóng
 Giới thiệu Đọc