HBL Đèn thanh một hàng
HBL Đèn thanh một hàng
HBL Đèn thanh một hàng
HBL Đèn thanh một hàng

HBL Đèn thanh một hàng


Đèn led cắm một hàng. Kích thước nhỏ gọn. Chỉ thị tốt.

Ứng dụng:
Kiểm tra vị trí ghimGiới thiệu Đọc