Bộ điều khiển nhấp nháy dòng PBT4

Ánh sáng nhấp nháy. Tăng độ sáng cho ba lần.
Giao thức truyền thông RS-232 / EIA-485 để lựa chọn.
Có thể cài đặt thời gian trễ ánh sáng và kích hoạt thời gian trễ đầu ra.
 

Đọc thêm
Bộ điều khiển nhấp nháy dòng PBT4