Bộ điều khiển tương tự PS1C / PS2C

Bộ điều khiển tương tự PS1C / PS2C

Kiểm soát cường độ ánh sáng vô cấp
Chức năng kích hoạt bên ngoài để lựa chọn.
Giá đỡ đường ray DIN hoặc gắn lỗ gắn đáy.
 

Đọc thêm
Bộ điều khiển tương tự PS1C / PS2C
Bộ điều khiển tương tự PSS Series

Bộ điều khiển tương tự PSS Series

Kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ
Chức năng kích hoạt bên ngoài để lựa chọn. Kích hoạt ánh sáng.

Đọc thêm

Bộ điều khiển điểm tương tự dòng PC

Kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ. Điều khiển dòng điện không đổi 5V

Đọc thêm
Bộ điều khiển điểm tương tự dòng PC