Hệ thống hình ảnh nhấp nháy chức năng trình tự Pangu TDI

Chính xác hơn, nhanh hơn, đáng tin cậy hơn

Các ứng dụng Kiểm tra trực quan các mô-đun hiển thị
Phát hiện lỗi xuất hiện pin Lithium
In ký tự và phát hiện lỗi
Kiểm tra tấm wafer và tấm pin mặt trời
Có rất nhiều ứng dụng công nghiệp tiềm năng cần được xác định... 

Đọc thêm
Hệ thống hình ảnh nhấp nháy chức năng trình tự Pangu TDI