Đèn nền chiếu sáng bên dòng FQG2
Đèn nền chiếu sáng bên dòng FQG2
Đèn nền chiếu sáng bên dòng FQG2
Đèn nền chiếu sáng bên dòng FQG2
Đèn nền chiếu sáng bên dòng FQG2

Đèn nền chiếu sáng bên dòng FQG2


Thiết kế mỏng và nhẹ, thường được sử dụng để kiểm tra hiện trường lớn

Ứng dụng
Đo kích thước
Kiểm tra định vị
Kiểm tra ngoại hình của đối tượng truyền 
FQG2-50X50 Tháng Giêng 01,70
FQG2-70X70 Tháng Giêng 01,70
FQG2-90X90 Tháng Giêng 01,70
FQG2-110X110 Tháng Giêng 01,70
FQG2-150X100 Tháng Giêng 01,70
FQG2-200X160 Tháng Giêng 01,70
FQG2-200X200 Tháng Giêng 01,70
FQG2-250X200 Tháng Giêng 01,70
FQG2-300X200 Tháng Giêng 01,70
FQG2-300X300 Tháng Giêng 01,70
FQG2-400X300 Tháng Giêng 01,70
FQG2-600X400 Tháng Giêng 01,70
Tháng Giêng 01,70

Giới thiệu Đọc