Đèn vòng góc thấp
Đèn vòng góc thấp
Đèn vòng góc thấp
Đèn vòng góc thấp
Đèn vòng góc thấp
Đèn vòng góc thấp

Đèn vòng góc thấp


Idear để phát hiện cạnh và làm nổi bật các vết trầy xước trên bề mặt bóng.

Ứng dụng:
Phát hiện cạnh, kiểm tra khắc / hư hỏng / vết bẩn trên bề mặt kim loại.
Đọc dấu ấn laser.Giới thiệu Đọc