Dòng FQU Đèn nền chiếu sáng phía dưới có độ đồng đều cao
Dòng FQU Đèn nền chiếu sáng phía dưới có độ đồng đều cao
Dòng FQU Đèn nền chiếu sáng phía dưới có độ đồng đều cao
Dòng FQU Đèn nền chiếu sáng phía dưới có độ đồng đều cao
Dòng FQU Đèn nền chiếu sáng phía dưới có độ đồng đều cao

Dòng FQU Đèn nền chiếu sáng phía dưới có độ đồng đều cao


Độ đồng đều cao hơn dòng FQ2, đạt hơn 95%

Ứng dụng
Đo kích thước
Kiểm tra vị trí và vắng mặt
Các ứng dụng yêu cầu độ sáng và tính đồng nhất cao

 Giới thiệu Đọc