C-FQH2 Đèn nền trực tiếp chiếu sáng phía dưới

C-FQH2 Đèn nền trực tiếp chiếu sáng phía dưới


Độ sáng cao, đèn nền phía trước để chiếu sáng trường lớn

Ứng dụng
Đo kích thước
Kiểm tra vị trí và vắng mặt
Kiểm tra ngoại hình của đối tượng truyềnGiới thiệu Đọc