Bộ điều khiển kỹ thuật số PD4

Giao thức truyền thông RS-232 / EIA-485 để lựa chọn.
Tần số làm việc PWM có thể được điều chỉnh để tránh gợn sóng.
Có thể điều khiển 27 kênh riêng lẻ

Đọc thêm
Bộ điều khiển kỹ thuật số PD4
Bộ điều khiển kỹ thuật số PD5

Bộ điều khiển kỹ thuật số PD5

Bộ điều khiển kỹ thuật số dòng PD5

Giao thức truyền thông Ethernet RS-232 / 100m để lựa chọn ..
Bốn và tám kênh để lựa chọn ..
 

Đọc thêm

Bộ điều khiển kỹ thuật số dòng PDS4

Giao thức truyền thông RS-232 / EIA-485 để lựa chọn.
Kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ.

Đọc thêm
Bộ điều khiển kỹ thuật số dòng PDS4
Bộ điều khiển kỹ thuật số dòng PDM2

Bộ điều khiển kỹ thuật số dòng PDM2

Giao thức truyền thông ethernet RS-232, EIA-485 và 100M để lựa chọn.
Hỗ trợ bốn kênh 24V và tám kênh 5V với dòng điện không đổi.

Đọc thêm