Khi chất lượng trực tiếp quyết định đến cuộc sống của con người, không có sai sót nào xảy ra. Ngành công nghiệp dược phẩm đòi hỏi ngày càng nhiều về thị giác máy để kiểm tra các sản phẩm và đảm bảo thuốc và liều lượng được phân phối với khả năng truy xuất nguồn gốc đầy đủ. Thị giác máy chủ yếu được sử dụng để phát hiện vị trí đóng chai, phát hiện kích thước và bụi bẩn của viên nang, phát hiện vật lạ, máy tính bảng trong vỉ, xuất hiện bao bì và phát hiện hộp đầy đủ.