Đèn đồng trục dòng CO2
Đèn đồng trục dòng CO2
Đèn đồng trục dòng CO2
Đèn đồng trục dòng CO2
Đèn đồng trục dòng CO2
Đèn đồng trục dòng CO2

Đèn đồng trục dòng CO2


Đèn LED SMD với ống kính quang học đặc biệt. Hiệu quả ánh sáng cao

Ứng dụng:
Khuyết tật bề mặt trên các bộ phận kim loại
Kiểm tra ký tự trên vật liệu in
Kiểm tra sự vắng mặt của các thành phần PCB
Kiểm tra vị trí và nhận dạng các đối tượng trường lớn
 


     

 

CO2-20 Tháng Giêng 01,70
CO2-30 Tháng Giêng 01,70
COSQ2-40 Tháng Giêng 01,70
CO2-40 Tháng Giêng 01,70
CO2-50 Tháng Giêng 01,70
CO2-60 Tháng Giêng 01,70
CO2-70 Tháng Giêng 01,70
CO2-80 Tháng Giêng 01,70
CO2-100 Tháng Giêng 01,70
CO2-120 Tháng Giêng 01,70
CO2-150X120 Tháng Giêng 01,70
CQ2-200X180 Tháng Giêng 01,70

Giới thiệu Đọc