Trong những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp ô tô năng lượng mới, thị giác máy đã được sử dụng rộng rãi, chẳng hạn như sản xuất nguyên liệu lithium và kiểm tra bao bì thành phẩm trước khi giao hàng. Nội dung phát hiện bao gồm tất cả các loại khuyết tật ở mặt trước và mặt sau của cực, kích thước của tấm và thẻ, điểm hàn, khoảng cách thẻ và phát hiện lớp phủ, v.v.