COA2 Series 90 ° quay đèn đồng trục
COA2 Series 90 ° quay đèn đồng trục
COA2 Series 90 ° quay đèn đồng trục
COA2 Series 90 ° quay đèn đồng trục
COA2 Series 90 ° quay đèn đồng trục
COA2 Series 90 ° quay đèn đồng trục

COA2 Series 90 ° quay đèn đồng trục


Xoay 90°, kích thước nhỏ gọn và tiết kiệm không gian

Ứng dụng
Kiểm tra bề mặt nhẵn
Đánh dấu vị trí điểm
Không đủ không gian lắp đặtСОА-30 Tháng Giêng 01,70
СОА-50 Tháng Giêng 01,70
СОА-60 Tháng Giêng 01,70
СОА-70 Tháng Giêng 01,70

Giới thiệu Đọc