FQ2 Series Đèn nền chiếu sáng dưới cùng
FQ2 Series Đèn nền chiếu sáng dưới cùng
FQ2 Series Đèn nền chiếu sáng dưới cùng
FQ2 Series Đèn nền chiếu sáng dưới cùng
FQ2 Series Đèn nền chiếu sáng dưới cùng

FQ2 Series Đèn nền chiếu sáng dưới cùng


Cường độ cao, kích thước khác nhau để chiếu sáng trường lớn

Ứng dụng
Đo kích thước
Kiểm tra vị trí và vắng mặt
Kiểm tra ngoại hình của đối tượng truyền

      

 

FQ2-27X27 Tháng Giêng 01,70
FQ2-43X35 Tháng Giêng 01,70
FQ2-51X51 Tháng Giêng 01,70
FQ2-63X60 Tháng Giêng 01,70
FQ2-83X75 Tháng Giêng 01,70
FQ2-100X100 Tháng Giêng 01,70
FQ2-140X105 Tháng Giêng 01,70
FQ2-160X120 Tháng Giêng 01,70
FQ2-200X50 Tháng Giêng 01,70
FQ2-200X150 Tháng Giêng 01,70
FQ2-211X200 Tháng Giêng 01,70
FQ2-224X170 Tháng Giêng 01,70

Giới thiệu Đọc