Tại sao hệ thống thị giác máy sử dụng đèn thị giác máy

Tại sao hệ thống thị giác máy sử dụng đèn thị giác máy

Tháng Mười Hai 16, 2020

Nhiều người không biết tại sao cần sử dụngđèn thị giác máy, nguồn sáng thị giác máy đóng vai trò gì trong toàn bộ hệ thống, hôm nay theo chúng ta để hiểu vấn đề!
 
Hệ thống chiếu sáng là một trong những bộ phận quan trọng nhất của hệ thống thị giác máy, nguồn sáng thị giác máy ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh, và sau đó ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống. Một thiết kế ánh sáng tốt cho phép chúng ta có được một hình ảnh tốt, từ đó cải thiện độ phân giải của toàn bộ hệ thống, đơn giản hóa hoạt động của phần mềm và ánh sáng không phù hợp, sau đó
sẽ gây ra rất nhiều vấn đề.
 
Cốt lõi của hệ thống thị giác máy là thu nhận và xử lý hình ảnh. Tất cả thông tin đến từ hình ảnh, và chất lượng của chính hình ảnh là rất quan trọng đối với toàn bộ hệ thống thị giác. Nguồn sáng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến mức độ hình ảnh của hệ thống thị giác máy, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dữ liệu đầu vào và hiệu ứng ứng dụng ít nhất 30%.
 
Thông qua thiết kế ánh sáng nguồn sáng thích hợp, thông tin mục tiêu và thông tin nền trong hình ảnh có thể được tách biệt tối ưu, điều này có thể làm giảm đáng kể độ khó của thuật toán xử lý hình ảnh, đồng thời cải thiện độ chính xác và độ tin cậy của hệ thống. Ngược lại, nếu nguồn sáng không được thiết kế phù hợp sẽ dẫn đến hơn một nửa công việc trong thiết kế thuật toán xử lý hình ảnh và thiết kế hệ thống hình ảnh. Cho đến nay, không có ánh sáng thị giác máy phổ biến, vì vậy đối với từng trường hợp cụ thể, ánh sáng phù hợp nên được thiết kế để có kết quả tối ưu. Do đó, sự thành công hay thất bại của nguồn sáng và thiết kế hệ thống quang học là yếu tố chính quyết định sự thành công hay thất bại của hệ thống.
 
Vai trò của nguồn sáng thị giác máy là làm cho việc thu nhận hình ảnh dễ dàng hơn và tạo ra hình ảnh chất lượng cao. Dưới đây là định nghĩa về xử lý hình ảnh:
 
1. Sử dụng camera CCD để chuyển đổi mục tiêu ăn vào thành tín hiệu hình ảnh, được truyền đến hệ thống xử lý hình ảnh chuyên dụng, theo phân bố pixel và độ sáng, màu sắc và các thông tin khác, thành tín hiệu kỹ thuật số.

2. Hệ thống hình ảnh thực hiện các thao tác khác nhau trên các tín hiệu này để trích xuất các đặc điểm của mục tiêu, chẳng hạn như diện tích, chiều dài, số lượng, vị trí, v.v.
 
3. Kết quả đầu ra theo dung sai đặt trước và các điều kiện khác, ví dụ: kích thước, góc, độ bù, số lượng, đủ điều kiện / không đủ tiêu chuẩn, có / không, v.v.
 
Các quy trình cơ bản để xử lý hình ảnh:


Khi sử dụng phát hiện hình ảnh để kiểm tra, đã có ánh sáng mặt trời và ánh sáng trong nhà máy, tại sao bạn cần sử dụng nguồn sáng thị giác máy chuyên dụng?
 
Bởi vì nguồn sáng thị giác máy có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hình ảnh ăn vào, và cuối cùng ảnh hưởng đến hiệu suất và hiệu quả của toàn bộ hệ thống. Wordop Machine Vision tóm tắt vai trò của nguồn sáng thị giác máy như sau:
 
A. Tăng chênh lệch giá trị màu xám giữa phần quan tâm và các phần khác
 
B. Cố gắng loại bỏ các bộ phận không quan tâm
 
C. Cải thiện tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu, rất tốt cho việc xử lý hình ảnh
 
D. Giảm ảnh hưởng của vật liệu và góc chiếu xạ lên hình ảnh