Bộ điều khiển kỹ thuật số dòng PDM2

Giao thức truyền thông ethernet RS-232, EIA-485 và 100M để lựa chọn.
Hỗ trợ bốn kênh 24V và tám kênh 5V với dòng điện không đổi.

Đọc thêm
Bộ điều khiển kỹ thuật số dòng PDM2