Bộ điều khiển phân loại nhỏ gọn dòng PDMS

Kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ.
دعم قناتين 24 فولت وقناتين 5 فولت مع تيار مستمر.

Đọc thêm
Bộ điều khiển phân loại nhỏ gọn dòng PDMS