Bộ điều khiển kỹ thuật số PD4

Giao thức truyền thông RS-232 / EIA-485 để lựa chọn.
Tần số làm việc PWM có thể được điều chỉnh để tránh gợn sóng.
Có thể điều khiển 27 kênh riêng lẻ

Đọc thêm
Bộ điều khiển kỹ thuật số PD4
Bộ điều khiển tương tự PS1C / PS2C

Bộ điều khiển tương tự PS1C / PS2C

Bộ điều khiển tương tự PS1C / PS2C

Kiểm soát cường độ ánh sáng vô cấp
Chức năng kích hoạt bên ngoài để lựa chọn.
Giá đỡ đường ray DIN hoặc gắn lỗ gắn đáy.
 

Đọc thêm

Bộ điều khiển kỹ thuật số PD5

Bộ điều khiển kỹ thuật số dòng PD5

Giao thức truyền thông Ethernet RS-232 / 100m để lựa chọn ..
Bốn và tám kênh để lựa chọn ..
 

Đọc thêm
Bộ điều khiển kỹ thuật số PD5
Bộ điều khiển kỹ thuật số dòng PDS4

Bộ điều khiển kỹ thuật số dòng PDS4

Giao thức truyền thông RS-232 / EIA-485 để lựa chọn.
Kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ.

Đọc thêm